News ny

Behagelighedens princip

Poul Grønhøj var én af Danmarks Radios allerstørste speakere gennem tiderne, og Jon Kaldans Radioklassikeren på P1 mindedes ham og hans faglighed for et par uger siden. En del af udsendelsen består af uddrag fra et tre timers langt radioportræt, jeg i 1991 lavede af Jens Chr. Schmidt, der var Grønhøjs talelærer gennem mange år. Da jeg hørte programmet gik mine tanker  tilbage til min lærer gennem tolv år, og særligt til et hans vigtigste principper.

Anmeldelse: Stemmen og tilhørerne

 

Jette Barholdt Hansen og Hanne Smith Pedersen (red), Stemmen og tilhørerne – Taleundervisning i retorisk perspektiv, Retorikforlaget, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi har fået en dansk metabog om stemmen, altså en bog, der ikke handler om stemmen som sådan, men om undervisningen, der skal udvikle den. Tak for både bog og for et universitet, der i kraft af offentligt finansieret humanistisk forskning kan sætte sig i spidsen for et sådant initiativ.

Poul Grønhøj død - DR's markante guldstemme blev 77 år

Gennem en dødsannonce i dagens Politiken bliver jeg opmærksom på, at Poul Grønhøj er død den 4. marts 2016, 77 år gammel.

10 frække spørgsmål til jeres dyre facilitator

Facilitator, ordstyrer, moderator. Titlerne er mange, når konferencer skal ledes, men honoraret er som regel det samme, nemlig højt.

 Operasanger Gert Henning-Jensen afsluttede Region Hovedstaden Psykiatris arbejdsmiljøkonference 2016. Ved flyglet Leif Greibe (foto: Knud Lindholm Lau, 2016)

Til den høje pris har man som kunde ret til at stillei hvert fald disse spørgsmål til den facilitator, der hæver honoraret:

Retsretorisk palet: Advokatens klientkommunikation, afhøring, skriftveksling og procedure

En stor del af advokatens arbejde består af kommunikation - og en stor del af min interesse for kommunikation skyldes advokatens arbejde. Kun få andre fag stiller nemlig så skrappe krav til kommunikationen og det i helt forskellige situationer, fra mediationen til retssagen, fra klientsamtalen til retssagens afhøring og procedure.Samtidigt skal advokaten samtænke de forskellige kommunikationsindsatser, fra den første klientsamtale til enten en alternativ konfliktløsning eller en retssag, ja, nærmest arbejde med en slags samlet plan for hele processen.

I samarbejde med jer afholder jeg kurser i retssagens kommunikative discipliner:

Formandens beretning

Det er sæson for generalforsamlinger i aktieselskaberne, og vi hjælper med at få den til både at være og at lyde engageret, trovædig og forståelig, I Århus med Louise Thrane.

Procedurens plan og prosodi

Procedurerådgivning og -træning for procederende advokater

Proceduren kan, som advokatens afsluttende argumentation, påvirke dommerne. Det blev demonstreret i praksis, da Danske Advokater afholdt en master class i civilretslig procedure. De fire fremragende advokater, Søren Kjær Jensen, Gitte Møller Iversen, Ulrik Christrup og Morten Eisensee, procederede på hver deres måde, og tilhørerne – alle advokater - lod sig bevæge, viste en før-og-efter undersøgelse.

Højesteretsdommer Lars Apostoli under Processpillet Kranen, Danske Advokater. I baggrunden advokaterne Ulrik Christrup, Andersen & Partnere og Morten Eisensee, Kammeradvokaten (foto: Kim Schou, Danske Advokater)

Til gengæld findes der næppe én opskrift til alle tider. Derfor arbejder jeg i min undervisning og sparring helst med den procedure, du aktuelt arbejder på - selvfølgelig i dybeste fortrolighed - og giver de råd

Interaktive webinarer kommunikerer

 Webinarer giver viden, kunnen og handling uden at tømme kassen for overarbejde og rejser.

Min ærlige mening: Mange webinarer er skrækkelige. Mennesker med skræmte øjne, trætte stemmer bag endeløse rækker af slides. Det kan gøres meget bedre, og det gør vi i et samarbejde med jer.

 

Lektor Tanya Karoli Christensen, KU, interviewes af Knud Lindholm Lau i webinaret Sproget som bevis, produceret for Danske Advokater

Vore webinarer taler ikke til deltagerne, men med deltagerne, og de er afvekslende i form og indhold som var det en rigtig god TV-udsendelse. Teknikken er perfekt og paletten helt udnyttet med fx: Løbende chat,

Ud med klichéer og buzzwords

 

Frisk vind i sprogsejlet

Når forandringer skal rulles ud, risikerer man nemt at snuble i kablet på den lange bane. For nyligt annoncerede man endda en ”forandringsporteføljemanager” i SKAT, hvilket vakte en del moro.

 

 

 

 

 

 

 Sprogredaktør Martin Kristiansen, DR og politisk korrespondent Bjarne Steensbech, DR's Christiansborgredaktion (foto: Knud Lindholm Lau, 2016)

I samarbejde med sprogredaktør Martin Kristiansen, Danmarks Radio, har vi udviklet en klichéworkshop, der meget hurtigt gør deltagerne bevidste om at forsøge klichéer og buzzwords erstattet med præcist og forståeligt sprog. Workshoppen har nu haft premiere i DR på Christiansborgredaktionen.

Metoden kan bruges andre steder, hvor klichér og tomme ord trænger sig på i en travl hverdag: I