Svar på kommentar

Undervisning af Danmarks Radios værter og korrespondenter

Prosodi, vi kan li' er det lidt hemmelighedsfulde navn på et kursus, vi har udviklet for Danmarks Radio og som nu fortsætter på tredje år. Prosodi er det sprogvidenskabelige begreb for alt det i talen, der ikke lige er teksten selv, men den måde, den siges på: Tryk, tonegang, pausering, rytme, tempo, klang og styrke.

Alle disse lydlige forhold spiller omtrent lige så stor en rolle som ordene selv. Prøv selv foran højtaleren at lægge mærke til, om tempoet er passende; om klangen er dejlig at høre på; om styrken varieres efter indholdet; om der holdes passende pauser; om stemmen er monoton eller varieret; eller om trykkene lægges, så meningen kommer rigtigt frem. 

I små grupper eller som enkeltmandsundervisning undervises værter og fagmedarbejdere fra fx TVA, Radiovisen, P1 Morgen, DR Danmark og flere andre afdelinger, så talen på én gang bliver forståelig og god at høre på. Til undervisningen er der udviklet et materiale med masser af DR-eksempler og hvor vi for første gang har samlet en stor del af den teori, der findes om emnet på dansk. Underviserne er Louise Thrane i Århus og Knud Lindholm Lau i København.

Svar