Svar på kommentar

Som man spørger, får man vidner

For første gang er der nu mulighed for at få træning og undervisning i det, mange advokater opfatter som det vanskeligste retsarbejde: Den mundtlige bevisførelse.

Deltagernes afhøring af et centralt vidne i et anonymiseret case bliver videoptaget og gennemgået i detaljer, og undervisningen adskiller sig derved væsentligt fra rent teoribaserede kurser.

Teorien gennemgås derimod i forbindelse med de gjorte iagttagelser, og den handler bl.a. om spørgeteknik, vidnepsykologi, konversationsanalyse, vidnebåren kommunikation samt det nyudviklede "Terlaus vindue", der angiver den optimale afhøringsstrategi under forskellige forudsætninger om vidnet og sagens stilling. Endelig gennemgås regler og praksis for arbejdet med vidner under og før afhøringen. 

Med et tværfagligt og meget erfarent underviser- og udviklingsteam bestående af partner Dan Terkilsen (H), Danders & More, og talelærer Knud Lindholm Lau, tekst og tale a/s, har vi her et kursus, der i en god og kollegial stemning virkelig giver brugbare erfaringer for både unge og rutinerede advokater.

Kurset "Som man spørger, får man vidner" er udviklet for advokaternes brancheorgansation, Danske Advokater.

 

Svar