Medieretorik

Medarbejdere ved radio og TV står overfor en vanskelig opgave: Indholdet skal være rigtigt og relevant, den sproglige form korrekt, klart og fængende.

For DR har vi udviklet det stort anlagte forløb Prosodi vi kan li', og har foreløbigt undervist og rådgivet over 100 af DR's værter og korrespondenter.

Med klicheworkshoppen finder og fornyr vi sammen med deltagerne de klich´´er, der skæmmer fremstilingen, også udviklet for DR.

Opfindsomt rådgiver og underviser vi fra et journalistisk og sprogligt perspektivi de elektroniske mediers genrer: Interview, reportage, Q+A, speak og standup.

Bag al rådgivning og undervisning ligger næsten 40 års personlig erfaring med elektroniske medier, 30 års erfaring med undervisning i samme og deltagelse i den unikke Danmarks Radios medieretoriske uddannelse 1987 - 89.