Grammatik over det Danske Sprog

 

Den nye danske grammatik bygger selvfølgelig på de tidligere; men der er også helt nye tanker og inspirationer at hente. Også for den ikke-professionelle grammatiker som den, der skriver disse linjer.

Erik Hansen og Lars Heltoft leverer for eksempel meget præcise beskrivelser af betydningsforskellene mellem en række småord, der ikke syner af meget, men alligevel gør deres virkning i dagligdags sprog. Ord som "jo" og "skam" (side 1050-51). 

Det gælder i det hele taget, at denne grammatik åbner mere end den lukker. Det vil sige, at den - uden at forkaste normer og kvalitetskriterier som sådan -  redegør for, at der kan findes parallelle former af udtryk, simpelhen fordi de betyder noget forskelligt eller sigter på at opnå forskellige virkninger. På den måde giver bøgerne sin læser en større sproglig opfindsomhed og selvtillid.

Når det er sagt rummer de 2000 sider så meget stof og så megen tyngde, at det vil tage mange år før de nye grammatiske fænomener og begreber, værket afdækker og definerer, vil finde vej fra forskning til uddannelse. Men sådan er det jo. Det mener jeg skam.

Værket købes i den almindelige boghandel for den meget beskedne pris af 750 kroner.

 

Knud Lindholm Lau