Bøger om stemme, krop og tale

Find din stemme er titlen på Dorthe Koch og Lene Kleinschmidts brugsbog. Heldigvis er bogen mere klar og reflekteret end dens titel.

Med bogen har vi fået samlet et stort repertoire af begrundede øvelser til træning af stemmen, artikulationen, prosodien og især kroppen, og der gives fra talelærerens praksis en række gode og samtidigt simple råd til taleren. Øvelser med lyd kan høres på bogens tilhørende hjemmeside.

Omfanget er klart større end i den tilsvarende forløber "Tal rigtigt - syng godt" af Lone Rørbech og Sten Høgelse fra 1988 og det er en nydelse at læse de fine begrundelser og motivationer for de enkelte øvelser. Det er videre opløftende at se højtlæsning af skønlitterære tekster som en vej til udvikling af den gode mundtlige fremstilling.

Det ærgrer mig dog lidt, at forfatter ikke vedgår al arv og gæld til andre teoretikere og praktikere. Når forfatterne side 126 omtaler "spørgsmål/svar modellen" kunne man have refereret til en tidlig formulering af denne model for disposition og tekstaflevering, nemlig til Ib Poulsen, der kaldte den for "dialogisering", se hans "Skriv bedre", Landbrugets Informationskontor 1976. Og når dansk talelære vel i høj grad står på Viggo Forchammers grundlæggende arbejde -  med dets enorme arsenal af systematiske udformede øvelser - savner man hans "Taleøvelser" i litteraturlisten, udgivet første gang i 1917, men gangbar langt op i vor tid og fortsat anvendelig.

Fag udvikler sig - også - kumulativt, med den ene erfaring førende til den næste, og det er altid rart at kunne følge den udvikling og samtidigt er det et godt princip at ære den, som æres bør. Muligvis ligger årsagen i forlagsbranchens sygelige angst for fodnoter. De kan nemlig kede noget så forfærdeligt og nærmest efterlade indtrykket af, at en bog er videnskabelig: Og så kan det jo næsten ikke blive værre, synes man at tænke.

Når det er sagt, kan denne bog af fagets to kendte og ypperlige udøvere dog kun anbefales til alle, men især nok til undervisere og deres elever. Al erfaring viser nemlig, at træning af stemme og krop er vanskelig at gennemføre uden instruktion og vejledning.

Dorte Koch og Lene Kleinschmidt, Find din stemme, Hans Reitzels Forlag, 2010.

Knud Lindholm Lau