Formidling

Der skrives for mange pjecer og der laves for mange videofilm. Pjecerne ligger hen som bjerge, dvd'erne støver på hylderne. Alt for ofte vælges kommunikationskanalen før hele opgaven er ordentligt analyseret og forstået.
 
En formidlingsopgave begynder med ene analyse af den ønskede effekt, af modtagernes situation og muligheder og af de muligheder for udtryk, stoffet giver. Der er jo for eksempel forskel på, om indsatsen retter sig mod langturschaufførers arbejdsmiljø eller ældre menneskers medicinforbrug. I det første tilfælde kunne en kommunikation over mobile medier måske være en god idé - men næppe i den sidste.
 
Man må researche og idéudvikle sig frem til det rigtige mix af formidlingsformer - og ikke tage udgangspunkt i det produktionsapparat, man allerede besidder.
 
Måske overflødigt, men alligevel tilføjet jeg for en sikkerheds skyld: Jeg og mine samarbejdspartnere kunne ikke drømme om at lave usande universers eller fortællinger for at skabe opmærksomhed om et produkt eller en afsender.

Tags: