Procedurens prosodi - workshop på advokatkontoret

Find det frie foredrag - og vind rettens øre.

Hvis det skal siges kort: Ring eller mail, hvis I vil afse tre timer til en koncentreret og praksisnær holdundervisning, så forelæggelse og procedure kommer til at lyde mindre af oplæsning og mere af frit foredrag. Deltagerbevis efter bekendtgørelsen. Undervisningen foregår fint i jeres egne lokaler og på et tidspunkt, der passer kontoret godt.

Bærebølgen

Prosodi er den sprogvidenskabelige betegnelse for de udtrykselementer, der forbinder teksten med lytteren: Tryk, tonegang, stemmeklang, rytme, tempo, styrke og pausering. En rigtig anvendelse af disse elementer gør fremstillingen forståelig, levende, interessevækkende og overbevisende. Omvendt kan blot et forkert tryk ændre meningen og fx kan monoton stemme, hakkende rytmer, for højt tempo, ringe stemmestyrke og manglende pauser gøre det vanskeligt for retten at fastholde interessen og forstå advokatens synspunkt. En forkert prosodi har altså sine omkostninger, en god prosodi hjælper sagen på vej og gør retsarbejdet til en fornøjelse.

Indholdet

Gennem praktiske procedureøvelser, der optages på video, udvikles deltagernes prosodiske evner. Deltagerne får individuel vejledning, og vi gennemgår et trykt opvarmningsprogram, der kan bruges til både løbende træning af krop og stemme og opvarmning før retsmødet. Nøjagtigt som skuespillere, sangere og studieværter gør det. Undervisningen bygger bl.a. på teorier og øvelser, som vi har udviklet til vores træning af Danmarks Radios værter og korrespondenter.

Underviserne

Vi har teorien i orden, men arbejder praktisk og respektfuldt med opgaven. Gennem mange års arbejde og uddannelse har vi indsigt i de nødvendige deldiscipliner: Fra mental forberedelse over stemme, krop og artikulation til prosodiens enkeltelementer

Ring eller mail direkte til

Louise Thrane (vest for Storebælt): på 61601202 | thrane@tale.dk

Knud Lindholm Lau (øst for Storebælt): 4056 2080 | lau@tale.dk

 

P.S. tekst og tale a/s har arbejdet med retsretorik siden 2006, og Knud Lindholm Lau blev i 2007 af Danske Advokater tildelt prisen som Årets Bedste underviser i Advokatbranchen. Danske Advokater udbyder løbende kurset Talens magt - praktisk retorik for advokater med Knud Lindholm Lau som underviser.