På ny

Ufatteligt mange kommunikationskanaler er til vor rådighed, og man skal ikke lade sig begrænse til de mest oplagte. Det hører til det vigtigste og mest spændende at undersøge sammenhængen mellem intention, budskab, adressat, co-afsendere og valget af kanal.
 
Hvis for eksempel en ny socialfaglig metode som Rundbordssamtalen skal sprede sig, er det næppe massemedierne alene, der er den bedste kanal. Mere effektivit er det at lade en inspirationsgruppe af interessenter følge arbejdet og formidle det endelige resultat gennem bøger og faglige konferencer.
 
Hvad vil I gerne have formidlet?
 
Som i Rubiks terning kan vi sammen dreje kuber af intentioner, budskaber, adressater, co-afsendere og kanaler indtil vi finder den samlede og samlende kommunikationsplan.

Tags: