Giv noget mere for prisen - og få tilfredse medlemmer og kunder

Mange foreningsmedlemmer får ikke tilstrækkeligt ud af medlemsskabet og mange kunder får ikke udnyttet det dyrt betalte abonnement. 

Gennem virkelighedsnær træning kan foreningens eller firmaets ansatte udvikle evnen til at tale med kunder og medlemmer, så man kan tilbyde lige det, der passer til situationen. Det giver tilfredshed, accept af prisen - og gode ambassadører.

Oveni udviklingen af medlems- og kundebetjeningen udvikler aktiviteten organisationens evne til at samarbejde, koordinere og udvikle nye aktiviteter, der svarer til medlemmers og kunders reelle behov.

Ring 4056 2080 eller send en mail for at tale nærmere om vore dokumenterede resultater og jeres særlige ønsker.