Lugten af maling

Sommerferien er forbi, og ...

Ferien er forbi, men det var dog ikke sådan, at den "nærmest fløj afsted", som C. V. Jørgensen sang det om sommeren selv. Tværtimod gik den sindigt, med ro til at tænke på noget af det, der har skrevet sig ind i huskebogen.

For omkring 20 år siden fortalte en professor ved Kunstakademiet om vigtigheden af, at "kunne lide lugten af maling", når man ville være kunstner. - Kan du lide lugten af maling, spurgte han ganske enkelt den unge, der søgte optagelse på uddannelsen. 

En ansøger kunne selvfølgelig vælge at forstå formuleringen i overført forstand og svare, at man vel altid godt kan lide at se et billede blive til under penslen: men efter avisinterviewet at dømme, mente professoren det nærmest i bogstaveligste forstand.

Med årene er det for mig blevet til et inspirerende udsagn om, at skal man lære et fag til perfektion, med alle de frustrationer, det indebærer, går det ikke uden en fascination af samtlige fagets grundmaterialer og betingelser. Og selv når faget er godt lært, må man vedligeholde fascinationen, hvis personlighed og faglighed skal udvikle sig over tid.

Kunstprofessorens sanseæggende formulering minder os bestandigt om, at gode fagfolk kan lide lugten af fagets maling. Den evne skal beskyttes og dyrkes, og derfor må det være opgaven for underviseren og rådgiveren at tage klientens faglighed - opgave og etik inklusive - som sit udgangspunkt, og først herefter stille sin kommunikationsekspertise til rådighed.

At sætte faget før formidlingen er slet ikke nogen banal intention. De sidste par år har givet os sørgelige eksempler på konsekvenserne, når spin og kommunikation vinder over faglighed. Ingen nævnt, men da vist heller ingen glemt.

Spindoktorer har gennem årene, med betydningsfulde miner, doceret dogmet om, at "det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares". Men snarere er det modsatte jo tilfældet: Det, der ikke kan forsvares, kan ikke forklares. En argumentation, der halter, kan ikke afstives med krykker fra manipulationens tøjhus..

Eller sagt uden benægtelser: Man skal klart og interessevækkende forklare det fagligt forsvarlige og invitere tilhørerne med i en dialog på det grundlag. Her kommer underviseren og rådgiveren så i al beskedenhed ind i billedet.

Med venlig hilsen

Knud Lindholm Lau

(Anm. Udtrykket "huskebogen" henter jeg fra professor Erik A. Nielsens eminente tiltrædelsesforelæsning "Huskebogen og glemmebogen - et særligt bibliotek", genoptrykt  i Kritik, nr. 175, 2005 s. 9 - 17)