Procedurens plan og prosodi

Procedurerådgivning og -træning for procederende advokater

Proceduren kan, som advokatens afsluttende argumentation, påvirke dommerne. Det blev demonstreret i praksis, da Danske Advokater afholdt en master class i civilretslig procedure. De fire fremragende advokater, Søren Kjær Jensen, Gitte Møller Iversen, Ulrik Christrup og Morten Eisensee, procederede på hver deres måde, og tilhørerne – alle advokater - lod sig bevæge, viste en før-og-efter undersøgelse.

Højesteretsdommer Lars Apostoli under Processpillet Kranen, Danske Advokater. I baggrunden advokaterne Ulrik Christrup, Andersen & Partnere og Morten Eisensee, Kammeradvokaten (foto: Kim Schou, Danske Advokater)

Til gengæld findes der næppe én opskrift til alle tider. Derfor arbejder jeg i min undervisning og sparring helst med den procedure, du aktuelt arbejder på - selvfølgelig i dybeste fortrolighed - og giver de råd

og den træning, som vi i fællesskab ser et behov for.  Det kan dreje sig om procedurens opbygning, samspillet med bevisførelsen og selvfølgelig også dens prosodi, det vil sige tryk, klang, tempo, rytme, pausering, styrke og tonegang. Samt en masse andet, helt afhængigt af advokaten, sagen og dens omstændigheder.

Knud Lindholm Lau under Processpillet Kranen (foto: Kim Schou, Danske Advokater)

Såvel unge som meget erfarne advokater fra kontorer som Bruun & Hjejle, Kammeradvokaten, Koch & Christensen har benyttet sig af procedurerådgivning og -træning, præcise referencer formidles efter ønske.

Undervisningen tilbydes som privatundervisning her på Christianshavn, der gives rabat til medlemmer af Danske Advokater.

Tags: