Arbejdsliv

Interview med Richard Sennett, professor ved London School of Economics og MIT

Den verdensberømte sociolog Richard Sennett har tidligere sat dagsordenen. For eksempel med sine bøger Det fleksible menneske (1998, da. 1999) og Respekt (2203).

Efter Sennetts analyser afløses arbejdspladsens kommunikation nogle steder af information. De senere års tendens mod samtale og inddragelse aftager, og man vender tilbage til gammeldags kommandostyring. Det sker i de virksomheder og organisationer, der må reagere hurtigt på markedssignalerne.

I august 2005 gæstede Sennet 17. Nordiske Medieforskerkonference, der blev afholdt i Aalborg. Karakteristisk for en engageret sociolog, opfordrede han de forsamlede medieforskere til at finde en løsning på et problem, ikke blot at lægge øre til en beretning om tingenes sørgelige tilstand. Han spurgte forsamlingen: Hvordan kan man bruge de nye medier, så arbejdspladsen i højere grad præges af kommunikation, ikke af envejsinformation?

Efter forelæsningen gav han dette interview til Knud Lindholm Lau.