Ledelse og kommunikation

Lederen danner kulturen gennem sin kommunikation. Ikke alene sætter den foresatte en standard for, hvorledes man kan omgås med hinanden. Selve kommunikationens klang udtrykker, hvad ledelsen anser for at være det rigtige på en række områder:

Kommer argumentation og beskrivelse før beslutning? Er nye ideer velkomne? Sladrer man? Trives ironi og sarkasme? Er man generøs og hjælpsom? Saglig fremfor dominerende?

På kurset arbejder vi med: De kommunikative opgaver - Medarbejderinvolvering - Atmosfære - Kommunikationskanaler - Kommunikationsformlen - Konflikter - Vidensdeling - Lytteevne - Vejledning - Feedback - Forudsætningsskabende kommunikation - Præsentation - Forandring og kommunikation - Idéudvikling - Anerkendende synsvinkel - Ledelsesnærvær.

Undervisningen bygger på deltagernes egne problemcases, der søges løst. Herved sikres en motivation, vi undgår en abstrakt psykologisering og vi sætter fortsat arbejdet og fagligheden i centrum, ikke teorien om arbejdet og fagligheden.

 

Lukket kursus for højst 12 deltagere i 2-3 døgns internat med forberedelse og opfølgning. 2 instruktører.

 

 

Håbets sejl af Helle Hove og Iben Brøndum, lyskulptur, Roskilde 2007. Foto: Knud Lindholm Lau