Retsretorik

Advokatens arbejde byder på store kommunikative udfordringer. Uanset om der er tale om hovedforhandlinger, klientmøder, undervisning, mødeledelse eller skriftveksling: Kommunikationen skal på én gang være præcis, forståelig, interessevækkende og overbevisende.

Det har den erfarne advokat altid vidst, men sammenlignetmed udlandet tog det tid, før kommunikationsekspertisen og den juridiske verden fandt hinanden her i landet. 

Efter mere end ti års praktisk og teoretisk arbejde med at forbinde kommunikationsindsigten med juraens og advokatens verden, har jeg i dag samlet min undervisning og rådgivning under disse overskrifter:

Procendurens plan og prosodi - privatundervisning af den procederende advokat, læs mere

Procedurens prosodi - workshop for kontoret, læs mere

Retsretorisk palet  - kurser og oplæg for kontoret med et aftalt miks af advokatens mundlige kommunikation, klientkommunikation, afhøring og skriftveksling, læs mere.

Sproget som bevis - sprogets fingeraftryk. Webinarer for Danske Advokager, sammen med lektor Tanya Karoli Christensen, læs mere.

Praktisk retorik for advokatkontoret, målrettet træning og inspiration i mundtlig kommunikation til brug gfor procedure, undervisning og præsentation. 

Deltagerbevis udstedes efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr 1474 af 12/12/2007.

Relevante referencer: ACCURA, Bruhn & Hjejle, Danske Advokater, Kammeradvokaten, TRYG, Kirk Larsen & Ascanius, Svejgaard Galst, Kirk Larsen, SES og SDU. Præcise personreferencer efter aftale.

 

Baggrund

En kommunikationsunderviser bør forstå det, der kommunikeres om og de særlige krav som fx advokatens metiér stiller. Siden 2005, hvor jeg for Danske Advokater fik lejlighed til at udvikle og undervise kurset Talens Magt - Praktisk retorik for advokater og Procedøruddannelsen har jeg arbejdet med advokatens retoriske udfordring, bl.a. ved empiriske studier af advokatens klientkommunikation (Dreyers Fond og Danske Advokater) og som privatrådgiver og -underviser af procederende topadvokater.

Medlem af RELINE - Retslingvistisk Netværk.

De unge og kvikke studerende ved SDU holder mig i form under min undervsining i retsretorik.I øvrigt tog jeg under statskundskabsstudierne med stor fornøjelse jurastudiets 2. årsrøve i offentlige ret, hvilket lagde et godt grundlag for forståelse af den juridiske dogmatik.