Undervisning

Formandens beretning

Det er sæson for generalforsamlinger i aktieselskaberne, og vi hjælper med at få den til både at være og at lyde engageret, trovædig og forståelig, I Århus med Louise Thrane.

Medieretorik

Medarbejdere ved radio og TV står overfor en vanskelig opgave: Indholdet skal være rigtigt og relevant, den sproglige form korrekt, klart og fængende.

For DR har vi udviklet det stort anlagte forløb Prosodi vi kan li', og har foreløbigt undervist og rådgivet over 100 af DR's værter og korrespondenter.

Med klicheworkshoppen finder og fornyr vi sammen med deltagerne de klich´´er, der skæmmer fremstilingen, også udviklet for DR.

Retsretorik

Advokatens arbejde byder på store kommunikative udfordringer. Uanset om der er tale om hovedforhandlinger, klientmøder, undervisning, mødeledelse eller skriftveksling: Kommunikationen skal på én gang være præcis, forståelig, interessevækkende og overbevisende.

Ledelse og kommunikation

Lederen danner kulturen gennem sin kommunikation. Ikke alene sætter den foresatte en standard for, hvorledes man kan omgås med hinanden. Selve kommunikationens klang udtrykker, hvad ledelsen anser for at være det rigtige på en række områder:

Kommer argumentation og beskrivelse før beslutning? Er nye ideer velkomne? Sladrer man? Trives ironi og sarkasme? Er man generøs og hjælpsom? Saglig fremfor dominerende?

Skriv bedre

En sen eftermiddag sidder du måske foran din blåhvide skærm. Den er svær at fylde, for hvor er stoffet, vinklen, sproget, inspirationen? At skrive kan være en pestilens, men kan også være en letløbende fornøjelse, der udvikler tænkningen og giver klarhed, forståelighed og effekt. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Vi begynder sandsynligvis med omformulering af det overflødigt komplicerede og upræcise sprog. Vi slutter med at lade deltagernes egne tekster blive til som et resultat af inspiration fra stof, hold og instruktør.

Privatundervisning i tale og præsentation

Den korte version: Privatundervisning i mundtlig kommunikation tilrettelægges efter béhovet og med udgangspunkt i aktuelle opgaver.
 
Mange har til opgave at tale for små eller større forsamlinger, men ikke alle synes, det er det sjoveste eller nemmeste i verden. Stemmen slår måske ikke altid til, sproget kan blive tørt, dialogen være svær at skabe.
 

Undervisning

Kommunikationsopgaver findes overalt i det moderne arbejdsliv. Men det sker, at lederen ikke føler sig komfortabel med opgaven; at møderne og præsentationer bliver uinspirerende og handlingslammende; eller at det snerrer lidt i samarbejdet. 

Klik videre i menuen til de enkelte undervisningsaktiviteter eller læs videre her om grundlaget for undervisningen.

Præsentation for hold

Den korte version: 1 -3 dages kursus  for en gruppe af medarbejdere gør jeres præsentationer mere overbevisende og interessevækkende.
 
Præsentationer en arbejdsopgave, der desværre let kan ende i det lidt rituelle. Ærgerligt, for uanset om der tales til kolleger eller samarbejdspartnere er håbet jo dialog og handling.