Nyheder

GRATIS KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING OG PROBLEMLØSNING UNDER CORONAKRISEN

Med ekspertise i ledelseskommunikation og kreativ problemløsning tilbyder jeg gratis telefonisk rådgivning til virksomheder og organisationer, der har et behov. For både kunder og ikke-kunder. Alle brancher, alle størrelser. Selvfølgelig fortroligt

Ring eller send en SMS på 4056 2080, når som helst - foreløbigt til og med nu på mandag, den 23. marts..EVt. mail på Lau@tale.dk.

Med ønsket om, at I kommer tåleligt igennem denne svære krise.

Knud Lindholm Lau

Retsretorisk palet: Advokatens klientkommunikation, afhøring, skriftveksling og procedure

En stor del af advokatens arbejde består af kommunikation - og en stor del af min interesse for kommunikation skyldes advokatens arbejde. Kun få andre fag stiller nemlig så skrappe krav til kommunikationen og det i helt forskellige situationer, fra mediationen til retssagen, fra klientsamtalen til retssagens afhøring og procedure.Samtidigt skal advokaten samtænke de forskellige kommunikationsindsatser, fra den første klientsamtale til enten en alternativ konfliktløsning eller en retssag, ja, nærmest arbejde med en slags samlet plan for hele processen.

I samarbejde med jer afholder jeg kurser i retssagens kommunikative discipliner:

Procedurens plan og prosodi

Procedurerådgivning og -træning for procederende advokater

Proceduren kan, som advokatens afsluttende argumentation, påvirke dommerne. Det blev demonstreret i praksis, da Danske Advokater afholdt en master class i civilretslig procedure. De fire fremragende advokater, Søren Kjær Jensen, Gitte Møller Iversen, Ulrik Christrup og Morten Eisensee, procederede på hver deres måde, og tilhørerne – alle advokater - lod sig bevæge, viste en før-og-efter undersøgelse.

Højesteretsdommer Lars Apostoli under Processpillet Kranen, Danske Advokater. I baggrunden advokaterne Ulrik Christrup, Andersen & Partnere og Morten Eisensee, Kammeradvokaten (foto: Kim Schou, Danske Advokater)

Til gengæld findes der næppe én opskrift til alle tider. Derfor arbejder jeg i min undervisning og sparring helst med den procedure, du aktuelt arbejder på - selvfølgelig i dybeste fortrolighed - og giver de råd

Interaktive webinarer kommunikerer

 Webinarer giver viden, kunnen og handling uden at tømme kassen for overarbejde og rejser.

Min ærlige mening: Mange webinarer er skrækkelige. Mennesker med skræmte øjne, trætte stemmer bag endeløse rækker af slides. Det kan gøres meget bedre, og det gør vi i et samarbejde med jer.

 

Lektor Tanya Karoli Christensen, KU, interviewes af Knud Lindholm Lau i webinaret Sproget som bevis, produceret for Danske Advokater

Vore webinarer taler ikke til deltagerne, men med deltagerne, og de er afvekslende i form og indhold som var det en rigtig god TV-udsendelse. Teknikken er perfekt og paletten helt udnyttet med fx: Løbende chat,

Ud med klichéer og buzzwords

 

Frisk vind i sprogsejlet

Når forandringer skal rulles ud, risikerer man nemt at snuble i kablet på den lange bane. For nyligt annoncerede man endda en ”forandringsporteføljemanager” i SKAT, hvilket vakte en del moro.

 

 

 

 

 

 

 Sprogredaktør Martin Kristiansen, DR og politisk korrespondent Bjarne Steensbech, DR's Christiansborgredaktion (foto: Knud Lindholm Lau, 2016)

I samarbejde med sprogredaktør Martin Kristiansen, Danmarks Radio, har vi udviklet en klichéworkshop, der meget hurtigt gør deltagerne bevidste om at forsøge klichéer og buzzwords erstattet med præcist og forståeligt sprog. Workshoppen har nu haft premiere i DR på Christiansborgredaktionen.

Metoden kan bruges andre steder, hvor klichér og tomme ord trænger sig på i en travl hverdag: I

Sproget som bevis

Retslingvistik handler blandt andet om at finde personen bag sproget - og det kan man i mange tilfælde. Sproget fungerer som bevis, så når fx skribenten bag et trusselsbrev skal findes, kan den dygtige sprogforsker indkredse hvilken type af person, der er tale om. Eller endda afgøre hvem af flere, der har skrevet - eller ikke skrevet - en meddelelse. Og hvor alvorligt den skal tages.

Ekstern lektor ved SDU

Jeg ser frem til at omsætte mange års undervisning af advokater til universitetet og lover de studerende intense og muntre timer. Man kan ikke lære at spille klaver ved at læse en bog, og man bliver ikke nogen velkommunikerende jurist ved blot blot at studere retorik. Man på prøve og øve, hvilket heldigvis er både krævende, udviklende, interessant og sjovt. 

Som man spørger, får man vidner

For første gang er der nu mulighed for at få træning og undervisning i det, mange advokater opfatter som det vanskeligste retsarbejde: Den mundtlige bevisførelse.

Deltagernes afhøring af et centralt vidne i et anonymiseret case bliver videoptaget og gennemgået i detaljer, og undervisningen adskiller sig derved væsentligt fra rent teoribaserede kurser.

Giv noget mere for prisen - og få tilfredse medlemmer og kunder

Mange foreningsmedlemmer får ikke tilstrækkeligt ud af medlemsskabet og mange kunder får ikke udnyttet det dyrt betalte abonnement. 

Gennem virkelighedsnær træning kan foreningens eller firmaets ansatte udvikle evnen til at tale med kunder og medlemmer, så man kan tilbyde lige det, der passer til situationen. Det giver tilfredshed, accept af prisen - og gode ambassadører.

Webinar med præsentationstræning

Som global virksomhed kan man ikke bare lige samle en stor salgsstyrke til fælles præsentationstræning, og her kommer webinaret ind som en stærk mulighed. Hvis man bruger det avancerede konferenceprogram Adobe Connect Pro og noget ordentligt udstyr, kan man i en lukket liveudsendelse aktivt involvere deltagere over hele verden.