Ledelsesretorik

Lederen kommunikerer til mange slags interessenter, fx:

 • Ansatte
 • Kunder eller medlemmer
 • Alliancepartnere
 • Bestyrelsen
 • Aktionærer
 • Kolleger
 • Offentligheden
 • Fagfæller

Hvert et ord, hver en betoning bemærkes og får betydning. Selv når der ties, for også stilheden fortolkes.

De mange interesenter og niveauer stiller store krav til lederens kommunikative palette – omend personen må forblive den samme i alle situationer.

Løsningen er at udvide paletten, så lederen mestrer enhver situation og ethvert publikum.

 

Taleundervisning

Vi træner i praksis de evner, der er nødvendige for at lederen kan:

 • tale klart, velklingende, nærværende, interessevækkende, respektfuldt og troværdigt,
 • facilitere samarbejdet, så analysekvaliteten er høj og beslutninger efterleves,
 • afstemme sig med situationen og
 • udtrykke sig konsistent med organisationens kultur, mål og idealer.

Vi arbejder med nøjagtigt det, der er behov for, ofte med udagngspunkt i en kommunikationsopgave, der alligevel skal løses. Tiden udnyttes altså effektivt. Også undervisningen af ledere bygger på et sæt af venlige, effektive og respektfulde principper.

Privatundervisning med moduler à 1-2 timer, frekvens efter behov og kalender. ‘

Kommunikationsrådgivning

Lederen præsenterer et kommunikationproblem, og efter en grundig undersøgelse og systematisk idéudvikling kommer jeg tilbage med forslag til løsning.

Ofte kan vi tage udgangspunktet i en nuanceret udgave af den klassiske kommunikationsformel:

 • Hvem er afsenderen,
 • hvad skal budskabet være,
 • hvilke kanaler skal vælges,
 • hvem kommunikerer vi til,
 • hvilken proces skal tilrettelægges og
 • hvad er kriteriet for succes?

Rådgivningen kan også have karakter af et kritisk blik på organisationens kommunikation

Budskabsformidling

Lederen kan selvsagt ikke nå alle med sin mundtlige kommunikation. Sammen med de relevante udtryksspecialister formilder jeg i alle medier

 • podcasts i lyd og video
 • tryk med fotos og grafik
 • websites

 

Facilitering

Faciliterede processer kan fremkalde informationer, kreativitet, enighed og videndeling blandt medarbejderne – altså det, ledelseskommunikationen kan skabe et fundament for, men jo ikke udfolde i alle detaljer.

Jeg tilrettelægger strukturerede forløb, der respekterer og sikrer både divergens og konvergens, altså såvel løsningsideen som udvælgelse og gennemførelsen af den bedste idé.

Referencereksempler

Privatundervisning og rådgivning af topledere:

BetteHomes

Coloplast

Danmarks Radio

Grundfos

Mærsk

Novo Nordisk

TEC

Holdundervisning af ledere:

Coloplast

Kommuner (sammen med især Perspektivgruppen)