Rådgivning

Med mange års erfaring er jeg ikke bange for at give konkrete råd for at nå et givet mål. Du mødes altså ikke med modspørgsmålet: hvad synes du selv?.

Målet og ønsket sættes af klienten, paletten af råd gives af mig, valget imellem træffes selvfølgelig igen af klienten. 

Rådene gives i respekt for organisationens opgave og kultur.

 

Gå direkte til områderne ledelsesretorik, retsretorik, medieretorik eller præsentation og proces, hvor rådgivning gives, eller se eksempler på rådgining indenfor områerne nedenfor.

 

Ledelsesretorik

Hvordan løser vi problemer og udnytter muligheder gennem velvalgte processer, tilgange og budskaber gemme de rigtige kanaler?

Retsretorik

  • Forberedelse af afhøring i vigtige og vanskelige sager: Den grundlæggende position ift sagens kvalitet og vidnets stilling, spørgsmålstyper og improvisationsberedskab
  • Procedurens manuskript, argumentation og fremførelse som et levende foredrag
  • Udvikling af kontorets klientkommunikation

Medieretorik

Justering af formidlingskursen: Efterkritik af udsendelsers sprog  med konkrete henvisninger til eksempler og løsningsveje. Udgangspunktet er et aftalt opmærksomhedskatalog.

Præsentation og processer

Opbygning af præsentationer og inddragelse af publikum gennem velvalgte processer.

Tilrettelæggelse af processer i organisationen, der sikrer fx informationsflowet.

 

Referencereksempler

Ledelsesretorik

Den interne kommunikation. Forslagskatalog på basis af fokusgruppesamtaler med samtlige ansatte – IO Interactive (“Hitman”)

Retsretorik

Procesrådgivning af erfarne advokater

Medieretorik

Sproglig feedback for redaktioner i Danmarks Radio: 

  • Christiansborgredaktionen
  • Radioavisen
  • P2-musik

Præsentation og processer

Rådgivning om mål og midler i ekstern præsentation – Mærsk

Tilrettelæggelse af videndelingprocesser -Novo Nordisk