Undervisning

Undervisning skal være andet og mere end overførsel af en eksisterende viden fra lærer til elev; når den fungerer allerbedst, opstår der helt ny og anvendelig viden og færdigheder viden for begge, der er anvendelig i situationen.

Det forudsætter et tillidsfuldt samarbejde, og al min undervisning bygger på principper, der sikrer netop tilliden:

  • respekt for personligheden, kulturen og opgaven
  • et behagelighedens princip
  • udgangspunkt i konkrete opgaver og ønsker
  • en skel mellem divergente og konvergente faser
  • målet er at blive bedre til sit fag og sin opgave
  • metoder og træning er tilpasset eleven, ikke omvendt
  • en god balance mellem praksis og – relevant – teori
  • evne og vilje til at sætte mig ind i elevens organisation.

Mine pædagogiske inspirationstråde rækker tilbage til grundlæggelsen og udviklingen af af dansk talepædagogik med navne som Viggo Forchhammer (1876.1967), Vagn Rehling (1913 – 1993), Kristian Riis (-1988) og Jens Chr. Schmidt (1933-1997).

Udenfor talepædagogikken har jeg hentet inspiration fra Creative Problem Solving Institute, International Association of Facilitators, Danmarks Radios interne uddannelser, fra mange kolleger gennem årene  og heldigvis også fra en lykkelig række af gode lærere, jeg i øvrigt har haft i det offentlige system, fra Folkeskolen til Universitetet.

De lange tråde bagud og blikket til siderne virker som en vaccination mod pædagogiske modestrømninger. Eleven skal ikke tilpasses en mode fra sidste år, men pædagogikken skal indrettes efter elevens opgave og udviklingsønske.

 

Fundamenet er det samme under al form for undervisning, om lederen skal kommunikere, advokaten procedere, specialisten præsentere.  journalisten speake eller min kollega ønsker supervision.